فال حافظ

فال حافظ

حاصل کارگه کون و مکان اين همه نيست
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
منت سدره و طوبي ز پي سايه مکش
دولت آن است که بي خون دل آيد به کنار
پنج روزي که در اين مرحله مهلت داري
بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي
زاهد ايمن مشو از بازي غيرت زنهار
دردمندي من سوخته زار و نزار
نام حافظ رقم نيک پذيرفت ولي
باده پيش آر که اسباب جهان اين همه نيست
غرض اين است وگرنه دل و جان اين همه نيست
که چو خوش بنگري اي سرو روان اين همه نيست
ور نه با سعي و عمل باغ جنان اين همه نيست
خوش بياساي زماني که زمان اين همه نيست
فرصتي دان که ز لب تا به دهان اين همه نيست
که ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيست
ظاهرا حاجت تقرير و بيان اين همه نيست
پيش رندان رقم سود و زيان اين همه نيست

تعبیر فال : این زندگی چند روزه ارزش رنج کشیدن و خون دل خوردن را ندارد. به آنچه داری قانع باش و عمر عزیز را در راه رسیدن به آرزوهای دست نیافتنی تلف نکن. عزت نفس خود را از دست نده و منت نامردان را نکش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای bazicheh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bazicheh.ir