فال حافظ

فال حافظ

روشن از پرتو رويت نظري نيست که نيست
ناظر روي تو صاحب نظرانند آري
اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
تا به دامن ننشيند ز نسيمش گردي
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند
من از اين طالع شوريده برنجم ور ني
از حياي لب شيرين تو اي چشمه نوش
مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز
شير در باديه عشق تو روباه شود
آب چشمم که بر او منت خاک در توست
از وجودم قدري نام و نشان هست که هست
غير از اين نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
منت خاک درت بر بصري نيست که نيست
سر گيسوي تو در هيچ سري نيست که نيست
خجل از کرده خود پرده دري نيست که نيست
سيل خيز از نظرم رهگذري نيست که نيست
با صبا گفت و شنيدم سحري نيست که نيست
بهره مند از سر کويت دگري نيست که نيست
غرق آب و عرق اکنون شکري نيست که نيست
ور نه در مجلس رندان خبري نيست که نيست
آه از اين راه که در وي خطري نيست که نيست
زير صد منت او خاک دري نيست که نيست
ور نه از ضعف در آن جا اثري نيست که نيست
در سراپاي وجودت هنري نيست که نيست

تعبیر فال : رنج و مصیبتی که گرفتار آنی، نتیجه ی اعمال خودت است و پشیمانی سودی ندارد. با امید به آینده کارها برای تو آسان خواهد شد. به تجربه ها و عقل خود اتکا داشته باش و به تواناییهای خود اعتماد کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای bazicheh.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:bazicheh.ir